Bläckfiskrytmik

Av ärtpåsar och hopprep skapar vi en bläckfisk som vi sedan sjunger om. Sedan förvandlas repen till bläckfiskbon och runt dessa dansar vi till musik. När musiken tystnar ska vi snabbt återvända till ett bo. Allt eftersom tas ett bo i taget bort tills vi får samsas om utrymmet i de bo som finns kvar.

100_4559

100_4566

100_4570

Syftet med rytmik och rörelse är att utveckla barnets lust samt förmåga till att leka och lära samt förmåga att uttrycka sig genom rörelse, sång dans och musik. Det ger dessutom ett bra tillfälle till att röra sin kropp till musik.

Sång om en bläckfisk

Denna gången fanns det en bläckfisk och ett sångkort i Teknik-Tinas väska. Bläckfisken skickades runt så att alla barn fick känna på den och sen lärde vi oss den nya sången.

100_4506

100_4510

100_4518

”Se vad jag kan med mina armar. Se vad jag kan med mina armar. Jag har åtta långa armar här. Dom kan vara både här och där. Se vad jag kan med mina armar.

Se vad jag kan med mina armar. Se vad jag kan med mina armar. Jag kan klappa här och jag kan klappa här. Jag kan klappa både här och där. Se vad jag kan med mina armar.”

Efter sången bjöds det på bläckfiskbanan!

100_4521

100_4527

Djurfakta

Alla djuren som vi hittills har jobbat med inom temat ”Bygga Bo” kan man lära sig mer om genom faktakort som finns i en ask. På korten finns en QR-kod som barnen kan skanna och se någon film eller höra någon sång om djuret de forskar om.  Första gången visade Anna hur man gör men sedan är det tänkt att barnen själva ska kunna ta asken och jobba med den när lusten faller på.

100_4492

100_4494

100_4493

Spindel i sitt nät

Barnen trycker ut lim på ett svart papper som ett spindelnät. Sedan skapar de en spindel som sitter i nätet. Vi samtalar om hur spindeln ser ut och att den har spindelnät för att fånga sin mat. När limmet stelnat blir det genomskinligt vilket är en ny upptäckt för många och en ny teknik i vårt skapande.

spindel1

spindel2

spindel3

 

I förskolans läroplan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap samt att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och sitt kunnande om djur.

Collage om musen

Idag satt några barn tillsammans med Carro och gjorde ett collage om musen. Vi pratade om vad den åt och hur den bodde samt hur den fångade sin mat. Barnen klippte och klistrade och sedan satte vi upp det på väggen så alla kan få se och lära sig om musen.

muse

collage

Här ökas kunskapen om spindeln och främjar intresset för djuren i naturen. I förskolans läroplan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för naturvetenskap och sitt kunnande om djur.