Matematikuppdrag

Teknik-Tina hade skickat ett matematik-uppdrag till oss som vi skulle utföra i skogen. Vi fick kort där det stod att vi skulle hämta pinnar som var lika lång som:

-Vårt finger.

-Vår arm.

-Vår fot.

-En fröken.

Och så lång som vi trodde en bäver var.

arm

finger

fot

I denna undersökande aktivitet mäter och jämför vi storlekar på pinnar och kroppsdel eller annat.  Vi benämner olika matematiska begrepp som längre, kortare, lika lång. I Lpfö står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.