Vi skapar vårt eget hus

I vårt sista kapitel pratar vi om barnens boende. Alla får skapa sitt eget hus/lägenhet av en mjölkkartong. Vi funderar på hur ser vårt hus ut? Vilken färg? Barnen får även klistra fast sitt nummer på huset.

skapa hus

skapa hus2

skapa hus3

Genom denna aktivitet främjas barnens skapande förmåga. I förskolans läroplan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama.