Självporträtt

I Rutan och Randans överraskningsväska låg ett brev från Randan. Han hade ritat sitt självporträtt och nu fick barn en med göra det. Barnen fick ta hjälp av en spegel för att studera sitt ansikte i samband med skapandet.

 

DSC00849

DSC00850

DSC00858

I förskolans läroplan står det att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Det står även att barnen ska utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Detta blir möjligt när barnen tittar sig i spegeln och får fundera på vad de har i ansiktet och när de ritar hur de ser ut.

 

Parövning kroppen

I Rutan och Randans överraskningsväska låg en ny matte-uppgift till oss på Lingonet. De hälsade i brevet att de tyckte att barnen hade gjort ett bra jobb med att sortera strumpor. Nu skulle de få sortera rätt klädesplagg till rätt kroppsdel.

DSC01349

102_7962

102_7961

Det fina arbetsmaterialet har vi fått inspiration av från en blogg som heter ”Min blogg om allt mellan himmel och jord”

http://malund68.blogspot.se/

Tack, Maria Lundblad för att du delar med dig av dina fina tips!

Vi sorterar fler strumpor

Rutan och Randans överraskningsväska kom och i den låg en rosa låda som var full av strumpor. Förut hade vi sorterat och matchat olika strumpor men nu fanns det fler, det fanns stora och små! Alla barnen fick leta upp några som var likadana och därefter sorterade vi dom i tre högar; rutigt, randigt och prickigt.

DSC01314

Grunden till all matematik är att sortera och jämföra. I denna aktivitet sorterar vi efter mönster,färg och storlek och  jämför med hur de andra strumporna ser ut. I Lpfö står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.