Hur lång är du?

Idag kom Rutan med överraskningsväskan.  Den innehöll ett papper, eltejp, två pennor och ett måttband. Alla som ville fick mäta sig och vi skrev upp hur långa alla var på ett papper och på väggen (vi använde eltejp).

DSC01073

DSC01077

 DSC01085

DSC01079

I denna aktivitet samtalar vi om höjd, längd, kortare, längre och benämner antal centimeter samt ordet matematik samtidigt som vi undersöker och jämför längd. Detta främjar barnens matematiska förmåga. I förskolans läroplan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Massagesaga

Vi lär oss en massagesaga om Rutan och Randan. Alla som vill får massage och får ge massage till en kompis.

DSC00971

DSC00925

DSC01054

Att få & ge massage kan främja ens välbefinnande och ge en avslappning. Detta kopplar vi till ett strävansmål i läroplanen där förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Matematik i fokus

Rutan och Randan kommer på besök till oss på Blåbäret och upptäcker mönster med oss.  Vi samtalar om mönster och arbetar med olika material. Barnen har så många goda idéer som vi tar tillvara.

DSC00383

DSC00360

De sjunger en sång

 

DSC00382

Mönster finns ju överallt

DSC00208

På Blåbäret har det skapats egna mönster i leken och i aktiviter.

DSC00482

Nu vill Blåbärsbarnen att Rutan och Randan ska komma på besök igen. Dags att skicka ett brev till dem på adress: Matematiklandet..