Matematik med fordon

Här mäter några barn på Lingonet hur många fordon som får plats i en cirkel…

DSC01933

DSC01934

DSC01936

DSC01937

Barnen arbetar tillsammans och lägger fordonen efter varandra i cirkeln. Vid några tillfällen byts fordonen ut för att de är för stora eller för små för att få plats.  I förskolans läroplan poängteras att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Vi pratar om cirkelns omkrets. 

Önskelista till tomten

Snart är det jul och dags att göra en önskelista till tomten. Barnen sitter en i taget med en vuxen vid datorn och berättar vad dom önskar sig i julklapp. Tillsammans söker vi på Internet efter bilder på det som barnet önskar. Vi kopierar bilderna och klistrar in dem i ett Word-dokument och sedan skriver vi ut önskelistan. När tomten kommer ska barnen lämna över sin egna önskelista.

DSC01836

DSC01833

DSC01799

Enligt läroplanens strävansmål ska förskolan ”sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtal om dessa.”  Detta sker då en vuxen tillsammans med barnet tar datorn och Internet till hjälp för att skapa en önskelista och samtalar om vad man gör och vad som händer.

Jylpyssel på Blåbäret

Igår hade vi bjudit in föräldrarna för att julpyssla med sina barn. Väldigt uppskattat och vilken härlig eftermiddag det blev 🙂 Vilken succé 🙂

DSC00794

Här bakas det pepparkakor 🙂

DSC00797

DSC00798

Att göra en av tomtens renar kan vara svårare än man trodde men fantasin flödar 🙂

DSC00804

Göra luciatåg av äggkartonger var väldigt kul 🙂

DSC00805

DSC00813

DSC00816

Sen fick kunde de göra de fina smällkaramellen 🙂

DSC00823

 

Matematikuppdrag i skogen

I Rutan och Randans överraskningsväska låg ett matematikuppdrag till barnen på Lingonet:

”Ni får en påse med er att ta med till skogen, när ni kommit dit ska ni dra upp ett kort i taget och sen utföra uppdraget. Lycka till!”

Så vi gick till skogen, öppnade påsen och drog upp ett kort:

DSC01724

DSC01728

DSC01734

DSC01736

DSC01738

DSC01747

DSC01752

             DSC01758   DSC01756

Barnen i förskolan ska, enligt läroplanen, få möjlighet att utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Detta blir möjligt i uppdraget ovan då vi arbetar med olika begrepp som lång, längre, kort, kortare, lika lång.

Matematik Rutan och Randan avsnitt mängd

DSC00791

Vi har börjat göra diagram på vår fruktstund. Vi bjuder barnen på 3 olika fruktbitar och de får säga vilken frukt de tar och det väljs en liten plupp/ färg.

Vi kan se detta i det spontana vid mellan mål att det har anammats ut av flera barn då de hämtar burken med pluppar och börja göra eget diagram.

Vi frågar barnen om flera saker man kan göra diagram med.

Matematik i julpyssel på Blåbäret.

DSC00774

Det är viktigt att man tar den längsta nederst. och sen tar vi och bygger med mindre och mindre pinne så att det blir en gran

Här mäter de vart pinnarna ska sitta på granen

Vår färdiga matematikgran med barnens julpyssel.

Förskolan ska sträva efter varje barn utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och  andras problemställningar. De diskuterar om pinnarna ska sitta utanpå den rosa pinnen.. eller innanför beroende hur pinnen ser ut.

 

Sortering och former!

021 (2)

Randan och Rutan har gjort en hylla med olika sorteringsövningar åt barnen. Där finns också de olika formerna cirklar, kvadrater, rektanglar och trianglar.

007 (2)

008 (2)

013010019 (2)015Förskolan ska sträva efter att varje litet barn utvecklar sin logisk/matematiska förmåga genom att tillägna sig grundläggande matematiska begrepp genom att sortera, kategorisera, undersöka, uppleva och experimentera.