Matematik med fordon

Här mäter några barn på Lingonet hur många fordon som får plats i en cirkel…

DSC01933

DSC01934

DSC01936

DSC01937

Barnen arbetar tillsammans och lägger fordonen efter varandra i cirkeln. Vid några tillfällen byts fordonen ut för att de är för stora eller för små för att få plats.  I förskolans läroplan poängteras att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Vi pratar om cirkelns omkrets. 

Önskelista till tomten

Snart är det jul och dags att göra en önskelista till tomten. Barnen sitter en i taget med en vuxen vid datorn och berättar vad dom önskar sig i julklapp. Tillsammans söker vi på Internet efter bilder på det som barnet önskar. Vi kopierar bilderna och klistrar in dem i ett Word-dokument och sedan skriver vi ut önskelistan. När tomten kommer ska barnen lämna över sin egna önskelista.

DSC01836

DSC01833

DSC01799

Enligt läroplanens strävansmål ska förskolan ”sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtal om dessa.”  Detta sker då en vuxen tillsammans med barnet tar datorn och Internet till hjälp för att skapa en önskelista och samtalar om vad man gör och vad som händer.