Namnkort

På Lingonet finns en låda med bilder på barnen. På ena sidan av kortet står enbart barnets namn skrivet. På den andra sidan finns en bild på  barnet samt dess namn.

Härom dagen fick vi namnkort även på Grodan och hans vänner.

dsc06726

dsc06728

dsc06741

Intresset för bokstäver är stort hos många av barnen på Lingonet. De sitter gärna och bläddrar bland namnkorten och räknar bokstäver, jämför namn och sorterar. Enligt läroplanen för förskolan är ett av våra strävansmål att varje barn ska få utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. 

Matematik med Grodan och hans vänner

I Grodans överraskningsväska låg ett brev och bilder på Grodan och hans vänner. Vi skulle få lära oss matematikleken ”Grodans dansstopp”.

dsc06699

dsc06700

dsc06701

dsc06704

I förskolans läroplan står att läsa att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för rum, läge och riktning. Detta blir möjligt i aktiviteten ovan då barnen hittar rätt plats genom att orientera sig i rummet/hittar rätt placering samt att kunna följa en verbal instruktion.