Grodan kommer på besök

Grodan kom på besök till Lingonet och samtalade med barnen om skräpet som hittades i skogen: Vem slänger skräpet där? Varför får man inte kasta skräp i naturen? Finns det några som kan ta skada av skräpet? Vad kan man göra om man hittar skräp?

Sedan öppnades överraskningsväskan och i den fanns en massa skräp som Grodan behövde ha hjälp att sortera i olika lådor märkta med plast, metall och papper.

Grodan tyckte att barnen var fina miljökämpar som sorterade så bra! Tänk att allt det sorterade skräpet kan återvinnas och bli nya förpackningar!

I förskolan läroplan benämns att varje barn ska få utveckla en respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. (Lpfö, s 8)

 

Lokalisera och rita kartor

Barnen fick olika bilder på olika ställen på vår avdelning, som de sedan skulle hitta, när de hittat rätt fick de rita kartor som visar vart bilden är någonstans.

Förskolan ska sträva efter
utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning samt
utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Lpfö 98/10)

DSC04570DSC04571DSC04572DSC04573

 

Känsel

Idag fick vi en inbjudan till Björnbäret att komma ner och få prova en  känselbana. Man fick gå på löv,mossa,sten, sand och tillslut doppa fötterna i vatten. Några av barnens kommentarer var-stenarna gjorde lite ont, det skönaste att gå var sanden och att få doppa fötterna i det härligt varma vattnet. Tack så mycket Björnbäret för inbjudan

Lingonet plockar skräp

Lingonet deltar i kampanjen ”Vi Håller Rent” och inleder den med att gå ut i skogen för att plocka skräp. Det blir en hel del funderingar från barnen varför det finns så mycket skräp i naturen och en befogad fråga är ju: vem är det som skräpar ner egentligen??

Ta gärna del av kampanjen på Håll Sverige Rents hemsida: http://www.hsr.se/

Musik med teknik

Vi har tagit bort alla spel på vår lärplatta och använder den nu som musikinstrument.

Den erbjuder olika instrument så som trummor, piano, gitarr, xylofon, maracas och triangel.
Spelen presenterades för och provades av barnen med hjälp av projektorn.

Förskolans läroplan (skolverket, 2016) säger att barn ska få chans att utveckla sin förståelse för hur enkel teknik fungerar samt få uttrycka sig och förmedla tankar genom olika uttrycksformer så som sång och musik.