Programmering i förskolan

Barnen på Lingonet jobbar med att programmera:

Varför programmering i förskolan?

Skolverket är igång att revidera förskolans läroplan och kommer att lämna in ett förslag på den nya skrivelsen nu i dagarna.Tyngdpunkten i förslaget kommer att ligga på digital kompetens. Det handlar bland annat om att stärka barnens förmåga att förstå och använda digitala verktyg. Vi har börjat med appen ”Scratch jr” för att introducera programmering för barnen. Det var härligt att se hur lätt de tog till sig den nya appen och hur snabbt de uppfattade hur man skulle gå till väga.

0-100

  

Idag hade vi en kille som ville lägga siffrorna på ljusbordet. Han började med att lägga 0-10. Sen ville han att vi skulle lägga siffrorna så det tillslut skulle bli talet 100. Han kämpade på bra och det slutade med att han la enda upp till talet 182. I denna aktivitet ser vi att han utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar.

Inbjudan

Imorgon blir det fredags disco på Blåbäret. Vi ville ju så klart att Lingonet & Björnbäret också skulle få vara med. Så det gjordes inbjudan till våra kompisar på dem andre avdelningarna. Nu längtar vi tills det är fredag så vi kan rocka loss hela Backsippan.