Kategoriarkiv: Bokläsning

Aktiviteter innan maten!

Innan vi ska äta brukar vi göra en aktivitet tex. sjunga, läsa saga, rörelselek och spela instrument.

Förskolan ska sträva efter att varje litet barn utvecklar sin kommunikationsförmåga genom att utveckla sin förmåga att göra sig förstådd – med kropp, sinnen, känslor talspråk, bild& form, lek, sång, musik, dans och drama.

Välkomna till Björnbäret, alla nya och gamla läsare!

Introduktionen är i full gång och vi arbetar mycket med att lära känna varandra och bli en trygg grupp.

Ur förskolans läroplan kan man läsa att: ”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.Skapande och kommunicerande med olika uttrycksformer (sång,musik,drama,rytmik,dans och rörelse).

 

Det var en gång….

Världen är full av spännande sagor och riksbibliotekarien Alexander bjöd in alla barn födda 2012 till en sagostund på biblioteket idag!
Tillsammans gick Lingonbarnen och Blåbärsbarnen ner till biblioteket där vi fick lyssna och uppleva flera sagor på olika vis. Vi fick i uppdrag att fortsätta arbeta med sagor och skapa en egen saga som kommer tryckas och bli vår egen sagobok.

Tack för en spännande förmiddag i sagornas värld!

 

Småkryp

Idag började vi kratta i rabatten på vår gård för att hitta en nyckelpiga till, vilket vi gjorde! Men vi hittade även en larv och två maskar!
Vi sparade krypen i luppar och tog med in för att titta närmare på dem och läsa om de i vår småkrypsbok.
Tex fick vi lära oss om hur maskar gräver gångar så jorden blir luftig och äter upp löven på marken och bajsar ut mull, vilket gör jorden näringsrik så våra vinbär kan växa.

Barnen visar stort intresse för våra småkrypskompisar och vi pratar om att visa respekt för djuren.

I förskolans läroplan står det: Förskolan ska sträva mot att alla barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur.