Kategoriarkiv: Grundläggande värden

Sprida glädje

Genom vänskapstemat har barnen på Lingonet skapat olika tillfällen att glädja andra. För att bara nämna några exempel så har de bjudit de andra avdelningarna på Backsippan på olika överraskningar, bjudit på hjärtanmackor och skickat hjärtan med fina ord.

Nu står det en burk i hallen till barnens föräldrar. Vi hoppas att ni följer uppmaningen!

DSC08768

dsc08770.jpg
Ett exempel på vad som kan stå på hjärtat.

Det är en grundläggande rättighet att alla ska känna sig trygga och trivas i förskolan. Att få dela skratt, glädje, social samvaro och lek med andra gör gott för alla människor.  När man gör något snällt mot andra ger det ringar på vattnet och kamratrelationer främjas. I läroplanen hittar vi följande: ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler”

 

Kulturfest på Blåbäret

 

Fredagen den 10  mars hade vi kulturfest på förskolan, några barn visade upp vad som är deras hemkultur, det kunde vara att ha spel kvällar, matchkvällar, ut på utflykter där de hittat något speciellt.  Vi fick även höra om olika matkultur, fester och hur de firade kulturfest i ett annat land, genom att ett barn klädde utsug och bjöd upp till dans med ett musikklipp.

I förskolans läroplan står det att en viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människors okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet mellan barnen.

Vi är lika men ändå olika!

 

Sokratiskt samtal

För oss innebär sokratiska samtal att tillsammans föra en eftertänksam dialog där det finns många möjliga svar. Det finns inga rätt eller fel och alla får ändra sin åsikt.

Några barn samlas i en ring och sitter på varsin pall. Alla får en bild i handen och får titta en stund i tystnad på den. Sedan samtalar vi tillsammans om bilden.  -”Varför sitter Grodan ensam?” är första frågan och sedan är samtalet igång.

dsc06754

Det blev många olika tankar om varför Grodan sitter ensam: han kanske är vilse, han hittar inte sitt hem, han behöver hitta en vän som hjälper honom att bygga ett nytt hus.

När barnen fick frågan om vad han tänker på blev några av svaren: Man kan få ont i rumpan av att sitta på en sten, att bygga sandslott, att han ska äta mat med hans vänner.

dsc06752

I detta samtal berör vi många av strävansmålen i läroplanen genom att barnen får reflektera och uttrycka sin egen åsikt samt lyssna på varandra samtidigt som de har en lyhörd pedagog som ställer vidareutvecklande frågor. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.” ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.”  ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.”   

Nallens hembesök

Vad händer med den ensamma nallen som barnen på Lingonet har tagit hand om?

Jo, efter barnens eget önskemål att låta Nallen få följa med dem hem har han nu börjat göra små hembesök. Förra helgen följde han med en pojke hem och fick där lyssna på munspel och blev visad alla leksaksbilarna.

Detta veckoslut fick Nallen följa med en flicka hem och de har tittat på TV och lekt. De tog även bussen till Tivoli!

100_8678

100_8686

100_8701

Vad mycket trevligt Nallen har varit med om redan! Alla barn som vill kommer att få möjlighet att ta med honom hem till sig. De får i uppdrag att ta hand om Nallen och behandla honom bra så att han trivs hemma hos dem.

I läroplanen går att läsa att ”verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas”, vilket kan bli möjligt då barnen får ta hand om Nallen på bästa sätt.