Kategoriarkiv: Känslor

Vi pratar om känslor med hjälp av Mr Face

I Grodans överraskningsväska fanns ett brev till Lingonet och en stor, blå tärning. På tärningen fanns en man som visar olika känslor. Vi tittade på känslorna tillsammans och visade hur vi ser ut när vi är ledsna, arga, glada, förvånade m.m. Sedan rullade vart och ett av barnen tärningen och vi visade känslan tillsammans.

dsc06892

dsc06901

dsc06906

I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. Här blir barnen stärkta i deras identitet när vi visar och pratar om känslor.

KOMPISHJÄRTA

Idag fanns det en ny lek i Grodans överraskningsväska. En tom låda med ordet ”kompishjärta” och ett brev med uppdrag att leta upp röda halva hjärtan i stora lekrummet.

image

image

Tillsammans byggdes kompishjärtan av bitarna! Vi tränade på att följa en instruktion, samarbeta, motorik när vi pusslade och att se och bygga former – matematik. Det blev även ett spännande möte med massor av samtal och språkträning.

image

 

Sokratiskt samtal

För oss innebär sokratiska samtal att tillsammans föra en eftertänksam dialog där det finns många möjliga svar. Det finns inga rätt eller fel och alla får ändra sin åsikt.

Några barn samlas i en ring och sitter på varsin pall. Alla får en bild i handen och får titta en stund i tystnad på den. Sedan samtalar vi tillsammans om bilden.  -”Varför sitter Grodan ensam?” är första frågan och sedan är samtalet igång.

dsc06754

Det blev många olika tankar om varför Grodan sitter ensam: han kanske är vilse, han hittar inte sitt hem, han behöver hitta en vän som hjälper honom att bygga ett nytt hus.

När barnen fick frågan om vad han tänker på blev några av svaren: Man kan få ont i rumpan av att sitta på en sten, att bygga sandslott, att han ska äta mat med hans vänner.

dsc06752

I detta samtal berör vi många av strävansmålen i läroplanen genom att barnen får reflektera och uttrycka sin egen åsikt samt lyssna på varandra samtidigt som de har en lyhörd pedagog som ställer vidareutvecklande frågor. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.” ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.”  ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.”   

Alla Modigas Fest

Rutan och Randan har bjudit in oss till Alla Modigas Fest. Vi hittar på många olika saker där vi får visa vår modighet. Vi vågar stå i centrum, gå hinderbana, känna i olika lådor och smaka på olika saker. Randan kom och gav oss ett mörkerrum som vi alla fick testa att gå in i. Helt mörkt var det och vi fick ta med en ficklampa. Spännande!

DSC01167    DSC01171

DSC01195

DSC01201

DSC01218

DSC01241

DSC01217

DSC01243

Under denna fest får barnen prova olika saker och få känna känsla av att vara modig! Detta kopplas till förskolans läroplan och strävansmålet som säger att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, samt utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.

Teknik-Tina kommer på besök

Igår kom Teknik-Tina på besök igen. Vad roligt! I vanlig ordning hade hon sin överraskningsväska med sig och hon bad att ett barn skulle hämta ”Mr Face-tärningen”.  För denna gång handlade hennes besök om något som hade med känslor att göra.

När vi öppnade väskan låg där ett konstverk i….en känslotavla som Teknik-Tina hade gjort och där hon visar olika känslor. Nu önskade hon att barnen skulle visa olika känslor som en vuxen kunde fotografera. Bilderna blir sedan underlag till varsin känslotavla.

100_6217

100_6218