Kategoriarkiv: Motorik

Självporträtt

I Rutan och Randans överraskningsväska låg ett brev från Randan. Han hade ritat sitt självporträtt och nu fick barn en med göra det. Barnen fick ta hjälp av en spegel för att studera sitt ansikte i samband med skapandet.

 

DSC00849

DSC00850

DSC00858

I förskolans läroplan står det att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Det står även att barnen ska utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Detta blir möjligt när barnen tittar sig i spegeln och får fundera på vad de har i ansiktet och när de ritar hur de ser ut.

 

Hur långt kan vi hoppa?

Teknik-Tinas överraskningsväska kom och i den låg ett brev. Vi skulle mäta hur långt vi kunde hoppa och jämföra med hur långt en kanin kan hoppa. Kaninen kan hoppa 2 meter och 70 centimeter! Vi hoppade och tejpade upp ett band på golvet så vi kan se hur långt hoppet blev vi alla gjorde.

hoppa

hoppa2

I denna aktivitet mäter och jämför vi längden på olika hopp. Vi använder matematiska begrepp som längre, kortare, meter, centimeter. Detta kan kopplas till läroplanen och strävansmålet att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Bläckfiskrytmik

Av ärtpåsar och hopprep skapar vi en bläckfisk som vi sedan sjunger om. Sedan förvandlas repen till bläckfiskbon och runt dessa dansar vi till musik. När musiken tystnar ska vi snabbt återvända till ett bo. Allt eftersom tas ett bo i taget bort tills vi får samsas om utrymmet i de bo som finns kvar.

100_4559

100_4566

100_4570

Syftet med rytmik och rörelse är att utveckla barnets lust samt förmåga till att leka och lära samt förmåga att uttrycka sig genom rörelse, sång dans och musik. Det ger dessutom ett bra tillfälle till att röra sin kropp till musik.