Kategoriarkiv: Spel

Matematikspel

Barnen på Lingonet visar stort intresse för memory och lotto av olika slag. En dag har Lisa med sig ett matematiklotto och låter barnen spela.  I tur och ordning vänder de på ett kort och berättar vilken siffra som visas och vilken frukt som är avbildad. De övriga tittar på sin bricka för att hitta rätt antal och rätt frukt.

img_26021

img_26041

img_26071

I förskolans läroplan uttrycks att : Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka och använda matematiska begrepp. 

Sokratiskt samtal

För oss innebär sokratiska samtal att tillsammans föra en eftertänksam dialog där det finns många möjliga svar. Det finns inga rätt eller fel och alla får ändra sin åsikt.

Några barn samlas i en ring och sitter på varsin pall. Alla får en bild i handen och får titta en stund i tystnad på den. Sedan samtalar vi tillsammans om bilden.  -”Varför sitter Grodan ensam?” är första frågan och sedan är samtalet igång.

dsc06754

Det blev många olika tankar om varför Grodan sitter ensam: han kanske är vilse, han hittar inte sitt hem, han behöver hitta en vän som hjälper honom att bygga ett nytt hus.

När barnen fick frågan om vad han tänker på blev några av svaren: Man kan få ont i rumpan av att sitta på en sten, att bygga sandslott, att han ska äta mat med hans vänner.

dsc06752

I detta samtal berör vi många av strävansmålen i läroplanen genom att barnen får reflektera och uttrycka sin egen åsikt samt lyssna på varandra samtidigt som de har en lyhörd pedagog som ställer vidareutvecklande frågor. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.” ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.”  ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.”